Procedura e Operimit

 

 

 

Në vijim kemi renditur masat që perdoruesit duhet të marrin për sigurinë e tyre.