Internet Banking - Tarifa

 

 

Rregjistrimi është falas për klientët individë.
Nuk ka asnjë tarifë për përdorimin e BKT Dega Internet. Cdo përdorues i Degës Internet mund të kryejë transaksione bankare lehtë dhe pa kosto.

Shënim:  Për komisionet e aplikuara në Degën Internet, ju lutem referojuni Kushteve të Punës.