Mobile Banking - Tarifa

 

 

 

Downlaod është falas.
Nuk ka asnjë tarifë për përdorimin e BKT Smart.
Çdo përdorues i BKT Smart mund të kryejë transaksione bankare lehtë dhe pa kosto.

Shënim:  Për komisionet të aplikuara në BKT Smart, ju lutem referojuni Kushteve të Punës