Depozita Matrushka

Depozitë me interes rritës çdo vit
 
Dëshironi të investoni duke përfituar interesa në rritje, por që të keni edhe fleksibilitet tërheqje pa humbur interesat e përfituara atëherë zgjidhja më e mirë është Depozita Matrushka.
 

Më tepër detaje mbi normat e interesit mund ti gjeni duke klikuar mbi linkun

http://bkt.com.al/doc/buletini-shqip.pdf

Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al