Informacion mbi thyerjet e etikes

Për çdo informacion në lidhje me sjelljet joetike dhe të paligjshme, ju lutem na kontaktoni në:


ethicline@bkt.com.al