Transaksionet

 Llogarite


          1.    Llogaritë e mia
          2.    Hapje llogarie

Transfertat
          1.    Transfertat mes Llogarive të mia
          2.    Transferta Brenda BKT 
                     a.    Me Numër Klienti
                     b.    Me numër llogarie/IBAN
          3.    Transferta Brenda Vendit


Kartat e Krediti
           1.    Kartat e mia
           2.    Pagesë Karte
           3.    Tërheqje
           4.    Limiti në Internet

Investimet
          1.    Këmbim Valute  
                     a.    Blej monedhë të huaj
                     b.    Shes monedhë të huaj

           2.    Depozitat 
                     a. Hap Depozitë
                     b. Mbyll Depozitë
 
           3.    Kursimet    (vetëm për individ)
                    a. Kursimet e Mia
                    b. Hapje llogarie Kursimi 

Pagesat
            1.    Rimbushje celulari
            2.    Gjobat e trafikut

Faturat
            1.    Authorization
            2.    Pagesë Faturash

Mbi Sigurinë
 
Informacion i përgjithshëm

 


 Dalje