Burimet Njerëzore

Burimet Njerëzore

 
Element dinamik për rritjen e BKT-së
 
Ne konsiderojmë burimet njerëzore si një faktor të rëndësishëm për rritjen e biznesit tonë dhe për këtë arsye ne investojme sistematikisht në selektimin, trajnimin, vlerësimin, qëndrueshmërine dhe zhvillimin e punonjësve.
 
Departamenti i Burimeve Njerezore
Tel.:  355/4/ 2 281 554