Depozita bankare

 

Ndjehuni të sigurt!
Projektoni të ardhmen tuaj me depozitat e BKT

Fitoni interesa konkuruese dhe siguri për investimet tuaja. Zgjidhni midis gamës së gjerë të depozitave me afat.

Ju mund të kontrolloni depozitat tuaja si dhe detaje të tjera rreth tyre nëpërmjet degës “Internet” apo aplikacionit BKT Smart. 

Interesi dhe tatimi në burim

Si të hapni një depozitë?

* Për shtetasit shqiptarë mbi 16 vjeç – Kartë Identiteti, nën 16 vjeç –  Çertifikatë me fotografi dhe për shtetasit e huaj – Pasaportë


Bazuar në ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” nr. 53/2014, date 22.05.2014, llogaritë  dhe depozita në BKT sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave -  www.asd.gov.al
 

 
 
 
Vendosni ju se kur!
Vendosni ju se sa!