Individët

Llotaria e Sherbimeve Bankare Elektronike
Autorizuar nga Ministria e Fiancave me autorizimin nr. 944/1, dt. 01/02/2016, Banka Kombëtare Tregtare Sh. A. vjen me një promocion që synon nxitjen e përdorimit të Shërbimeve Bankare Elektronike.
Loja do të organizohet në formën e një llotarie ku do të jepen tre çmime:

Transaksionet pjesë e llotarisë do të jenë:
a. Hyrja e pare dhe
b. Çdo transaksion që kryhet nëpërmjet aplikacionit të dedikuar për këtë qëllim Mobile Banking (shuma minimale debituese  500 Lek / 5 EUR, USD ...).

Për detaje të mëtejshme ju lutem klikoni http://bkt.com.al/bktsmart-al.aspx

         a. Mobile Banking
         b. E-banking
         c. ATM
Për detaje të mëtejshme ju lutem klikoni http://bkt.com.al/rimbushje-celulari.aspx
 

Për detaje të mëtejshme ju lutem klikoni http://bkt.com.al/debitim-direkt.aspx
Fituesit e aparateve celularë do të përjashtohen nga shorteu në vazhdim për çmimin e parë dhe të dytë.
Transaksonet që i përkasin stafit të BKT do të jenë pjesëmarrëse në lojë si të gjithë klientët e tjerë.


Lista e 3 fituesve te muajit Shkurt 2016

Lista e 3 fituesve te muajit Mars 2016

Lista e 3 fituesve te muajit Prill 2016