Klasik Paga

*Klasik Paga - Llogaria e fiton këtë status 1 ditë pas kreditimit të pagës me ‘Salary Payment Batch’ (SPB) dhe e humbet këtë status nëse nuk kreditohet me SPB për 2 muaj rresht (65 ditë).


*Klienti i Klasik Paga mund të kalojë në Super Paga, nqs punëdhënësi bën marrëveshje me Bankën.

1.Llogari - Klasik Paga

Siguruar nga ASD (Agjensia e Sigurimit të Depozitave) falas.

2.    Kartë Debiti - BanKomaT


Veprimet me BanKomaT në ATM-të e BKT-së:


3.    Kartë Krediti - PRIMA


Veprimet me PRIMA në POS-et e BKT-së:


Veprimet me PRIMA në ATM-të e BKT-së:


4.    Paradhënie Bankare (Overdraft)


5.    Kredi individuale

Kushte dhe terma preferenciale dhe konkuruese.
Transferim (blerje kredie) nga banka të tjera me kushte optimale.

6.    Depozita


Siguruar nga ASD (Agjensia e Sigurimit të Depozitave) falas.

7.    Depozita Fëmija Im

Siguruar nga ASD (Agjensia e Sigurimit të Depozitave) falas.

8.    Debitim Direkt (autorizim për pagesë automatike fature)

Të gjitha falas.

9.    Pagesa

Falas nga dega “Internet”.

10.     Rimbushje Celulari (vetëm në degën “Internet”, BKT Smart dhe ATM)

Falas.

11.     Dega “Internet”

12.     BKT Smart (aplikacion bankar)

 


13.     Shërbim në Degë

 

14.     Shërbim 24/7