Kredi për rregullim shtëpie

 Kredi për Rregullim Shtëpie

 Përshkrimi i produktit               
        

Gjithmonë lind nevoja të ndryshoni diçka në shtëpinë tuaj, të bëni një shtesë, një mobilim të ri, apo për të zgjidhur probleme të ndryshme që mund t'ju dalin në mirëmbajtjen e saj.
Problemi është se jo gjithmonë mund të keni në duar sasinë e parave që mund t'ju nevojitet. Kredia për Rregullim Shtëpie është dizenjuar për të plotësuar nevojat e individëve për rregullimin e ambienteve të shtëpisë por edhe të profesionistëve të vetëpunësuar (mjek, dentist, farmacist, avokat etj.), të cilët duan të rregullojnë ambientet e tyre të punës (zyrës).


 

Afatet dhe Kushtet e kredisë
 
Shuma maksimale e kredisë             Deri në  12,000,000  Lekë
                                                          
 
Afati i kredisë                                    Deri në 15 vjet
 
Norma e interesit fillon nga              4.5%
                                                          

 

Komision Disbursimit                        1%
Mbulimi i kredisë                             Si garanci kerkohet bllokimi i nje pasuri te paluajtshme
 Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të
 informacionit parakontraktor
 
Ju lutem shkarkoni   dokumentacionin përkatës për kredi për Rregullim Shtëpie
Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor