Llogaritësi i Depozitës

Lloji i depozitës
Lloji i monedhës
Shuma
Periudha
  ditë  
   
 


Për çdo pagesë interesi që i bëhet Klientit, Banka do të mbajë përqindjen e tatimit në burim të miratuar me ligj dhe të aplikueshme në momentin e kryerjes së pagesës.