Menaxhimi

Drejtoria e Përgjithshme

Banka Kombëtare Tregtare

Bulevardi "Zhan d'Ark", Tiranë, Shqipëri

Tel.:  355/4/ 2 250 955

Tel.:  355/4/ 2 281 400 

Fax.: 355/4/ 2 250 956

Reuters: NCAT

SWIFT Code: NCBAALTX

Lista e Korrespondentëve të BKT

e-mail: info@bkt.com.al

BKT Kosovë

Banka Kombëtare Tregtare

Rr. Ukshin Hoti, Nr.9, Qyteza Pajton, Prishtine-Kosove
Tel +383 (0) 38  666 666
+383(0)38 223 636
Fax:+383 (0) 38 222 906
Reuters: NCAT
SWIFT Code: NCBAALTX
e-mail: infobktkosova@bkt.com.al