Një Vend i Shkëlqyer për të Punuar

 

BKT: Një Vend i Shkëlqyer për të Punuar

Ne jemi krenar për stafin tonë profesional, përpjekjet e të cilit kanë qënë thelbësore për performancën tonë të suksesshme. Këta njerëz të talentuar me profile, aftësi dhe interesa të ndryshme kanë kontribuar për ta bërë BKT-në një ndër institucionet financiare më të njohura, më konkuruese, më të preferuara dhe më të sigurta në Shqipëri. BKT vlerëson mundimin, kohën dhe përkushtimin që punonjësit e saj tregojnë për të arritur suksesin. Duke e identifikuar këtë synim, BKT beson se vlerësimi i performancës së lartë në punë është thelbësor. BKT ofron kompensim fleksibël dhe brilant paralelisht me paketën e përfitimeve duke synuar plotësimin e nevojave të ndryshme të punonjësve të BKT.

Çfarë e dallon BKT-në si punëdhënëse?

Këta njerëz të talentuar me profile, aftësi dhe interesa të ndryshme kanë kontribuar për ta bërë BKT-në një ndër institucionet financiare më të njohura, më konkuruese, më të preferuara dhe më të sigurta në Shqipëri.
Për të siguruar kënaqësinë dhe besnikërinë e këtyre njerëzve dhe për të kontribuar në mirëqënien e tyre sociale, BKT ka hartuar dhe zbatuar një sërë skemash të reja që e diferencojnë atë nga bankat e tjera në Shqipëri.

BKT është

Stafi i BKT është i titulluar të përfitojë nga Sistemi Bonus si në vijim