Norma efektive e interesit

 

Normat efektive të interesit për Kreditë e Tjera janë si më poshtë:

                     

OVERDRAFT

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

PAGA

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

         12.60

          12.60

 12.60

         10.33

         10.33

 10.33

        13.63

        13.63

 13.63

                     
                     

KREDI PER MAKINA

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

KREDI PER MAKINA

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     

KREDI PERSONALE

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

ME KOLATERAL

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

 

           

 

 

 

 

 

 

 

13-24

 

           

  

 

 

 

 

 

 

25-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-48

 

          
 

 

 

 

 

 

 

49-60

 

             
     

 

 

 

 

 

 

61-72

 

     5.28     

  6.51  

 

 

 

 

 

 

73-84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-96

 

5.28

6.08

 

 

 

 

 

 

97-108

 

        

  

 

 

 

 

 

 

109-120

 

5.28

6.16

 

 

 

 

 

 

121-180

 

5.28

6.43

 

 

 

 

 

 

181-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241-360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                     

RREGULLIM SHTEPIE

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

RREGULLIM SHTEPIE

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-36

 

          


 

 

 

 

 

 

37-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49-60

 

  4.83

  5.89

 

 

 

 

 

 

61-72

 

     4.83   
  5.91   

 

 

 

 

 

 

73-84

 

            

 

 

 

 

 

 

 

85-96

 

         

  

 

 

 

 

 

 

97-108

 

          
     

 

 

 

 

 

 

109-120

 

        4.83

  6.01

 

 

 

 

 

 

121-180

 

        4.83
  6.06

 

 

 

 

 

 

181-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241-360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normat Bazë për Kreditë

1 Vit

Bono Thesari

3.30%

USD 1V LIBOR

1.69%

CHF 1V LIBOR

0.00%

EUR 1V LIBOR

0.00%