Norma efektive e interesit

 

Normat efektive të interesit për Kreditë e Tjera janë si më poshtë:

                     

OVERDRAFT

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

PAGA

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

         12.30

          12.30

 12.30

         10.00

         10.00

 10.00

        14.69

        14.69

 14.69

                     
                     

KREDI PER MAKINA

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

KREDI PER MAKINA

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   


 

 

 

 

 

 

 37-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     

KREDI PERSONALE

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

ME KOLATERAL

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

 

           

 

 

 

 

 

 

 

13-24

 

           

  

 

 

 

 

 

 

25-36

 

 


 

 

 

 

 

 

37-48

 

       6.18  
   7.08

 

 

 

 

 

 

49-60

 

       5.96    
   6.89  

 

 

 

 

 

 

61-72

 

         

   

 

 

 

 

 

 

73-84

 

       6.18

   6.95

 

 

 

 

 

 

85-96

 

       5.96

   6.50

 

 

 

 

 

 

97-108

 

              

   

 

 

 

 

 

 

109-120

 

       5.96

   6.57

 

 

 

 

 

 

121-180

 

 

 

 

 

 

 

 

181-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241-360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                     

RREGULLIM SHTEPIE

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

RREGULLIM SHTEPIE

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-36

 

          


 

 

 

 

 

 

37-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49-60

 

 

   

 

 

 

 

 

 

61-72

 

        
     

 

 

 

 

 

 

73-84

 

              

  

 

 

 

 

 

 

85-96

 

       5.88     

   6.41 

 

 

 

 

 

 

97-108

 

          
     

 

 

 

 

 

 

109-120

 

       5.88

 6.36

 

 

 

 

 

 

121-180

 

       5.88
 6.33

 

 

 

 

 

 

181-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241-360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normat Bazë për Kreditë

1 Vit

Bono Thesari

2.89%

USD 1V LIBOR

2.11%

CHF 1V LIBOR

-0.52%

EUR 1V LIBOR

-0.19%