Norma efektive e interesit

 

Normat efektive të interesit për Kreditë e Tjera janë si më poshtë:

                     

OVERDRAFT

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

PAGA

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

         12.30

          12.30

 12.30

         10.00

         10.00

 10.00

        14.69

        14.69

 14.69

                     
                     

KREDI PER MAKINA

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

KREDI PER MAKINA

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     

KREDI PERSONALE

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

ME KOLATERAL

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

 

           

 

 

 

 

 

 

 

13-24

 

           

  

 

 

 

 

 

 

25-36

 

7.80

8.94

 

 

 

 

 

 

37-48

 

          
 

 

 

 

 

 

 

49-60

 

             
     

 

 

 

 

 

 

61-72

 

          

    

 

 

 

 

 

 

73-84

 

6.39

7.00

 

 

 

 

 

 

85-96

  

 

 

 

 

 

97-108

 

        

  

 

 

 

 

 

 

109-120

 

6.39

6.67

 

 

 

 

 

 

121-180

 


 

 

 

 

 

 

 

181-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241-360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                     

RREGULLIM SHTEPIE

ALL(%)

EUR(%)

USD(%)

RREGULLIM SHTEPIE

Muaj

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

Nominale F

 Nominale V

 NEI

0-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-36

 

          


 

 

 

 

 

 

37-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49-60

 

  6.09

  6.80

 

 

 

 

 

 

61-72

 

        
     

 

 

 

 

 

 

73-84

 

            

 

 

 

 

 

 

 

85-96

 

         

  

 

 

 

 

 

 

97-108

 

          
     

 

 

 

 

 

 

109-120

 

        6.09

  6.59

 

 

 

 

 

 

121-180

 

        6.09
  6.52

 

 

 

 

 

 

181-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241-360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normat Bazë për Kreditë

1 Vit

Bono Thesari

2.15%

USD 1V LIBOR

1.79%

CHF 1V LIBOR

0.00%

EUR 1V LIBOR

0.00%