Oferta

Bli shtëpi sikur po paguan qeranë!
 
Nëse vlera e shtëpisë do të jetë 5,000,000 lekë
Pjesëmarrja e klientit duhet të jetë në shumën 1,000,000 lekë
Shuma e kredisë do të jetë 4,000,000 lekë
Norma e interesit duke filluar nga 2.5% për vitin e parë
Afati i maturitetit të kredisë 25 vjet
 
Kësti i kredisë për 12 muajt e parë sipas tipologjisë së kategorisë së klientëve:
 
Klientë Preferencial: 18,000 lekë
Klientë Pagamarrës në BKT: 18,350 lekë
Klientë Pagamarrës në çdo bankë: 18,760 lekë
Klientë Individ standart: 19,800 lekë
 
Për një informacion më të detajuar ju lutemi vizitoni http://bkt.com.al/kredi-per-shtepi-dyqan-.aspx