Pagesa e Gjobave Online

Për herë të parë në Shqipëri Banka Kombëtare Tregtare sjell pagesën online të gjobave të trafikut:

Nëpërmjet shërbimit 24 orë ju mund të kryeni:


Gjithashtu ju përfitoni:


Pagesa online për gjobat e trafikut ofrohet edhe nga çdo degë e BKT me paraqitjen e Faturës së Gjobës ose Lejes së Qarkullimit. Në këtë rast pagesa kryhet përkundrejt komisionit sipas kushteve të punës së bankës.

Për pagesat mbas 5 ditëve, gjoba paguhet bashkë me kamatën, e cila arrin deri në 60% sipas kodit rrugor të Republikës së Shqiperisë