Përfitimet

Perfitimet

Kompesimet dhe Përfitimet e Ofruara nga BKT
 
BKT, vlerëson përpjekjet, kohën dhe dedikimin e punonjësve për të arritur suksesin. Me të vërtetë besojmë se shpërblimi për punë të shkëlqyer është mjaft i rëndësishëm.
 
Çfarë e dallon BKT-në si punëdhënëse?

BKT u garanton punonjesve kënaqësi, qëndrueshmëri, drejtësi dhe kontribuon në mirëqënien e tyre sociale. BKT ka projektuar skema te reja të cilat e bëjnë të dallojë nga bankat e tjera si :

  

Pushime të tjera të Paguara