Politikat e Punësimit

Politikat e Punësimit

Nëse ju pëlqen komunikimi i përditshëm me klientët...
Nëse ju pëlqen të punoni me një ekip të mrekullueshëm njerëzish punëtorë...
Nëse po kërkoni sfida në vendin tuaj të punës...
Nëse jeni në gjendje të adaptoheni me ndryshimet e shpejta...
Nëse pëlqeni atmosferën e një organizate në rritje, ku performanca, aftësitë dhe kontributet vlerësohen dhe shpërblehen...


Ejani të punoni me ne!

Procesi i Marrjes në Punë
Procesi i selektimit për marrjen në punë ndryshon duke u bazuar në pozicionin për të cilin po aplikohet.
 

Aplikimi për punësim mund te behet vetem nepermjet forme se aplikim on-line.
Për sqarime të mëtejshme jeni të mirepritur të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore me nr. tel. 04 22 81 554