Raporti i përputhshmërisë

Viti 2017

Raport i perputhshmerise viti 2017

Viti 2016

Raport i perputhshmerise viti 2016

Viti 2015

Raport i perputhshmerise viti 2015

Viti 2014

Raport i perputhshmerise viti 2014

Viti 2013

Raport i perputhshmerise viti 2013

Viti 2012

Raport i perputhshmerise viti 2012