Raporte financiare periodike

Këtu do të gjeni të publikuara me frekuencë tremujore Raportet Financiare Periodike të Bankës Kombëtare Tregtare, në zbatim të kërkesave rregullatore të Bankës së Shqipërisë.

 

Raportim Financiar Periodik Shtator 2018

Raportim Financiar Periodik Qershor 2018

Raportim Financiar Periodik Mars 2018

Raportim Financiar Periodik Dhjetor 2017

Raportim Financiar Periodik Shtator 2017

Raportim Financiar Periodik Qershor 2017

Raportim Financiar Periodik Mars 2017

Raportim Financiar Periodik Dhjetor 2016

Raportim Financiar Periodik Shtator 2016

Raportim Financiar Periodik Qershor 2016

Raportim Financiar Periodik Mars 2016

Raportim Financiar Periodik Shtator 2015

Raportim Financiar Periodik Qershor 2015

Raportim Financiar Periodik Mars 2015

Raportim Financiar Periodik Dhjetor 2014

Rregullorja