Raporte të audituara

Këtu do të gjeni të publikuara të gjitha Raportet Financiare të Bankës Kombëtare Tregtare për periudha të ndryshme kohore. 

Viti 2018

Shkarkoni dokumentin e plotë


 Raporti i Përmbledhur 6 Mujor deri në 30 Qershor 2018.pdf

Viti 2017

Shkarkoni dokumentin e plotë


Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2017.pdf
 Raporti i
Përmbledhur 9 Mujor deri në 30 Shtator 2017.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6 Mujor deri në 30 Qershor 2017.pdf
 Raporti i Përmbledhur 3 Mujor deri në 31 Mars 2017.pdf

Viti 2016 

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2016.pdf
 
Raporti i Përmbledhur 9 Mujor deri në 30 Shtator 2016.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6 Mujor deri në 30 Qershor 2016.pdf
 
Raporti i Përmbledhur 3 Mujor deri në 31 Mars 2016.pdf

Viti 2015 

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti  Vjetor i Audituar për Vitin 2015.pdf
 Raporti i Përmbledhur 9 Mujor deri në 30 Shtator 2015.pdf
 
Raporti i Përmbledhur 6 Mujor deri në 30 Qershor 2015.pdf
 Raporti i Përmbledhur 3 Mujor deri në 31 Mars 2015.pdf

Viti 2014 

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2014.pdf
 
Raporti i Përmbledhur 9 Mujor deri në 30 Shtator 2014.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6 Mujor deri në 30 Qershor 2014.pdf
 
Raporti i Përmbledhur 3 Mujor deri në 31 Mars 2014.pdf

Viti 2013 

Shkarkoni dokumentin e plotë

 

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2013.pdf
 Raporti i Përmbledhur 9 Mujor deri në 30 Shtator 2013.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6 Mujor deri në 30 Qershor 2013.pdf
 Raporti i Përmbledhur 3 Mujor deri në 31 Mars 2013.pdf

 

Viti 2012

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2012.pdf
 
Raporti i Përmbledhur 9 Mujor deri në 30 Shtator 2012.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6 Mujor deri në 30 Qershor 2012.pdf
 Raporti i Përmbledhur 3 Mujor deri në 31 Mars 2012.pdf

Viti 2011

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për vitin 2011.pdf
 Raporti i Përmbledhur 9 Mujor deri në 30 Shtator 2011.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6 Mujor deri në 30 Qershor 2011.pdf
 Raporti i Përmbledhur 3 Mujor deri në 31 Mars 2011.pdf

Viti 2010

 Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2010.pdf
Raporti i Përmbledhur 9 mujor deri në 30 Shtator 2010.pdf 
Raport i Përmbledhur 6 mujor deri në 30_June_2010.pdf
Raporti i Përmbledhur 3 mujor deri në 31 Mars 2010. pdf 

Viti 2009

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2009.pdf
 Raporti i Përmbledhur 9-mujor deri në 30 Shtator 2009.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6-mujor deri në 30 Qershor 2009.pdf 
 Raporti i Përmbledhur 3-mujor deri në 31 Mars 2009.pdf  

 

Viti 2008

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2008. pdf 
 Raporti i Përmbledhur 9-mujor deri në 30 Shtator 2008.pdf
Raporti i Përmbledhur 6-mujor deri në 30 Qershor 2008.pdf
 Raporti i Përmbledhur 3-mujor deri në 31 Mars 2008.pdf 

Viti 2007

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2007.pdf
 Raporti i Përmbledhur 9-mujor deri në 30 Shtator 2007.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6-mujor deri në 30 Qershor 2007.pdf
 Raporti i Përmbledhur 3-mujor deri në 31 Mars 2007.pdf 

Viti 2006

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për vitin 2006.pdf
 Raporti i Përmbledhur 9-mujor deri në 30 Shtator 2006.pdf
 Raporti i Përmbledhur 6-mujor deri në 30 Qershor 2006.pdf
 Raporti i Përmbledhur 3-mujor deri në 31 Mars 2006.pdf 

Viti 2005

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për vitin 2005.pdf 
 Raporti i Përmbledhur 9-mujor deri në 30 Shtator 2005.pdf 
 Raporti i Përmbledhur 6-mujor deri në 30 Qershor 2005.pdf  
 Raporti i Përmbledhur 3-mujor deri në 31 Mars 2005.pdf 

Viti 2004

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për vitin 2004.pdf 
 Raporti i Përmbledhur 9-mujor deri në 30 Shtator 2004.pdf  
 Raporti i Përmbledhur 6-mujor deri në 30 Qershor 2004.pdf  
 Raporti i Përmbledhur 3-mujor deri në 31 Mars 2004.pdf  

Viti 2003

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për vitin 2003.pdf 
 Raporti i Përmbledhur 9-mujor deri në 30 Shtator 2003.pdf  
 Raporti i Përmbledhur 6-mujor deri në 30 Qershor 2003.pdf 
 Raporti i Përmbledhur 3-mujor deri në 31 Mars 2003.pdf  

Viti 2002

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për vitin 2002.pdf 
 Raporti i Përmbledhur 9-mujor deri në 30 Shtator 2002.pdf 
 Raporti i Përmbledhur 6-mujor deri në 30 Qershor 2002.pdf  
 Raporti i Përmbledhur 3-mujor deri në 31 Mars 2002.pdf  

Viti 2001

Shkarkoni dokumentin e plotë

 Raporti Vjetor i Audituar për Vitin 2001.pdf