Super Paga

*Super PAGA - Llogaria e fiton këtë status 1 ditë pas kreditimit të pagës me ‘Salary Payment Batch’ (SPB) dhe e humbet këtë status nëse nuk kreditohet me SPB për 2 muaj rresht (65 ditë).

1.     Llogari - Super Paga

Siguruar nga ASD (Agjensia e Sigurimit të Depozitave) falas.

2.    Kartë Debiti - BanKomaT


Veprimet me BanKomaT në ATM-të e BKT-së:


3.    Kartë Krediti - PRIMA


Veprimet me PRIMA në POS-et e BKT-së:


Veprimet me PRIMA në ATM-të e BKT-së:


4.    Paradhënie Bankare (Overdraft)


5.    Kredi individuale

Kushte dhe terma preferenciale dhe konkuruese.
Transferim (blerje kredie) nga banka të tjera me kushte optimale.

6.    Depozita


Siguruar nga ASD (Agjensia e Sigurimit të Depozitave) falas.

7.    Depozita Fëmija Im

Siguruar nga ASD (Agjensia e Sigurimit të Depozitave) falas.

8.    Debitim Direkt (autorizim për pagesë automatike fature)

Të gjitha falas.

9.    Pagesa

 

Falas nga dega “Internet”.


10.     Rimbushje Celulari ( në degën “Internet”, BKT Smart dhe Atm)

Falas.

11.     Dega “Internet”

12.     BKT Smart (aplikacioni telefonik bankar)


13.     Shërbim në Degë

 

14.     Shërbim 24/7