Transfertat në Nisje

Transfertat në nisje

BKT ofron mundësinë e kryerjes së Transfertave të parave nëpërmjet disa kanaleve:

a)    Në të gjithë rrjetin e degëve të BKTs

  • Tranferta parash brenda vendit
  • Tranferta ndërkombëtare parash

b)    Online, nëpërmjet aksesimit të platformës “Dega Internet”

  • Tranferta parash brenda vendit
  • Tranferta ndërkombëtare parash

c)    Nëpërmjet aplikacionit mobile - BKT Smart

  • Tranferta parash brenda vendit