BRANCH & ATM GJIROKASTËR40.082805, 20.14275020
Lagjia  "18 Shtatori", Bulevardi "18 Shtatori" Gjirokastër, Shqipëri
+355 8 42 67 130No info@bkt.com.al "Monday – Friday E hënë – E premte 08:30 – 15:00" , 24 h , 7/70