1 GB

Shërbimi i rimbushjes së numrave të operatorit ALBtelecom, mund të performohet në Degën “Internet”, në BKT Smart si dhe në çdo ATM të BKT-së. 

Në degën “Internet” apo “BKT Smart” – aplikacionin e zgjuar bankar

Nëse jeni rregjistruar dhe përdorues të BKT Dega “Internet” ose BKT Smart, nga menuja Pagesat / Rimbushje Celulari, duke vendosur numrin e celularit që kërkoni të rimbushni, ju mund të kryeni transaksione sipas shumën që keni përzgjedhur. 

Në “ATM” 

Nëse vendosni kartën në ATM, nga menuja Shërbime / Rimbushje Celulari, duke shtypur numrin e celularit që kërkoni të rimbushni, ju mund të kryeni transaksionin me një nga shumat që ju shfaqen në ekranin e ATM-së.

Fushatat e mëparshme

Regjistrohu ne BKT Smart dhe Fito 1 GB internet Falas
Nëse keni numër celulari ALBtelecom dhe regjistroheni ne aplikacionin më të zgjuar bankar BKT Smart, do të keni mundësinë të fitoni 1 GB internet fala...
1 GB
Shërbimi i rimbushjes së numrave të operatorit ALBtelecom, mund të performohet në Degën “Internet”, në BKT Smart si dhe në çdo ATM të BKT-së. ...
GoTech
5% eXtra Bonus, 2-10 këste me 0% interes...