Hippo Supermarket

Si të përfitoni:
Duke kryer pagesa me kartat e kreditit BKT Prima në POS-et e BKT në të gjithë rrejtin e tregtarëve Hippo ju përfitoni bonusin përkatës.

Informacion shtesë:
Të gjithë Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold  të lëshuara nga BKT janë të vlefshme.
Bonusi llogaritet mbi vlerën e faturës dhe automatikisht pasqyrohet në kartë.
Bonusi mund të përfitohet vetëm me pagesat e plota.
Gjithashtu ju mund të shfrytëzoni mundësine e pagesës deri në 3 këste me 0% interes ( në ketë rast bonusi nuk përfitohet).

Kohëzgjatja:
Momentalisht e vlefshme.

Fushatat e mëparshme

Eco Market
2% eXtra Bonus...
KMY
1% eXtra Bonus...
Marketi im
1% eXtra Bonus...