Java Bonus per Shtepinë

Jeni gati të fitoni më shumë eXtra Bonus duke përdorur kartat e kreditit BKT Prima?

Nga datat 9 Mars – 15 Mars 2020 në listën e tregtarëve Bonus https://bkt.com.al/veprime-ditore/karta-krediti-prima/prima-extra-bonus, nën kategorinë “Për shtëpinë”do të përfitohet +1% eXtra Bonus përveç Bonusit që ofron vetë tregtari mbi shumën totale të shpenzuar.

NR. Sektori Tregtari Pagesë Normale
1 Për Shtëpinë Comodita Home 5%
2 Për Shtëpinë English Home 5%
3 Për Shtëpinë Jysk 0.5%
4 Për Shtëpinë Megatek 2%
5 Për Shtëpinë Voila 10%

Gjithashtu pikët e akumuluara në kartat e kreditit BKT Prima mund të shpenzohen në tregtarët e listës Bonus.

Prima, karta e mundësive eXtra

Fushatat e mëparshme

Java Bonus per Shtepinë
Nga datat 9 Mars – 15 Mars 2020 në listën e tregtarëve Bonus, nën kategorinë “Për shtëpinë”do të përfitohet +1% eXtra Bonus...
KENWOOD
2-12 këste me 0% interes...
Özdilek
2-3 këste me 0% interes, 2% eXtra Bonus...