Ndaje në 12 Këste

Pjesëmarrësit në Fushatë:

 • Të gjithë Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold të lëshuara nga BKT. Stafi i BKT-së është gjithashtu i përfshirë në fushatë.

Kushtet e fushatës:

 • Mund të ndahen më këste të gjitha blerjet e bëra me kartat Prima në POS e bankave të tjera, fizik dhe online.
 • Të gjitha këto veprime mund të ndahen me 12 këste me 10% komision.
 • Ndarja me këste mund të bëhet vetem nëpërmjet kanalit ” Internet Bankingose BKT SMART duke ndjekur hapat si mëposhtë:
  1. Hyni në Internet Banking/BKT SMART
  2. Zgjidhni menunë: Kartat e Kreditit
  3. Zgjidhni nën menunë: Ndaje me Këste
  4. Zgjidhni ofertën
  5. Zgjidhni veprimin që do të ndani me këste dhe klikoni vazhdo
  6. Verifikoni informacionin dhe përfundoni.

Fushatat e mëparshme

MasterCard Relaks
Fushata është përkohësisht e pezulluar....
Ndaje në 12 Këste
Të gjithë Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold të lëshuara nga BKT. Stafi i BKT-së është gjithashtu i pë...
Ndaje në 6 Këste
Çdo blerje me karta e kreditit Prima të BKT (MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold) mund të ndahet me këste. Përvec ndarjes...