Ndaje në 6 Këste

 

All transactions done with BKT Prima credit cards (MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic and Visa Gold) can be divided in installments. Beside dividing the transactions from BKT POS directly, our bank offers the possibility to divide transactions done in other banks POS, physical or online.

Duke hyre në Degën “Internet” ose BKT Smart ju mund te zgjidhni oferten “Ndaj në 6 këste me 6% komision”:

Udhezim per ndarjen me keste:

Të gjitha këto veprime duhet të jenë autorizuar më parë nga tregtari ku jane kryer. Ndarja me këste mund të bëhet duke ndjekur hapat si mëposhtë:

  1. Hyni në Degen “Internet”/BKT Smart
  2. Zgjidhni menunë: Kartat e Kreditit
  3. Zgjidhni nën-menunë: Ndaje me Këste
  4. Zgjidhni ofertën
  5. Zgjidhni veprimin që do të ndani me këste dhe klikoni vazhdo
  6. Verifikoni informacionin dhe përfundoni.

Fushatat e mëparshme

MasterCard Relaks
Fushata është përkohësisht e pezulluar....
Ndaje në 6 Këste
Çdo blerje me karta e kreditit Prima të BKT (MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold) mund të ndahet me këste. Përvec ndarjes...