Super Kredi 2.7%

Këtë muaj mendoni edhe për veten tuaj! BKT jua mundëson me Super Kredi deri në 2,000,000 Lekë me normë të re interesi, më të ulet se kurrë: duke nga filluar nga 2.7%. E vlefshme nga data 03 deri në 21 Shkurt.

Fushatat e mëparshme

Super Kredi 2.7%

Këtë muaj mendoni edhe për veten tuaj! BKT jua mundëson me Super Kredi deri në 2,000,000 Lekë me normë të re interesi, më të ulet se kurrë.

...