SI TË BËHESH PËRDORUES I SMART INVEST | Banka Kombetare Tregtare

SI TË BËHESH PËRDORUES I SMART INVEST

PËRDORUES I BKT SMART / DEGA INTERNET

 1. Ju duhet të nënshkruani kontratën mbi kushtet e përdorimit të platformës Smart Invest në çdo degë BKT;
 2. Kur të hyni në kanalet digjitale bankare BKT Smart / Dega Internet do të shihni Menu-në Smart Invest;
 3. Mund të zgjidhni Investo për të shtuar para dhe më pas mund të filloni të tregtoni;
 4. Ju sugjerojmë se para se të filloni të investoni në Smart Invest të filloni të përdorni llogarinë e simulimit – Registrohu Smart Invest Demo
 5. Mund të shtoni dhe para vetëm në monedhën EUR. Ju duhet të hapni një llogari në EUR, mund të hapni një llogari në EUR përmes kanaleve digjitale ose në degë;

KLIENT NË BKT POR JO PËRDORUES I BKT SMART / DEGA INTERNET

 1. Ju duhet të regjistroheni në BKT Smart iOS , BKT Smart Android ose E-Banking:
 2. Ju duhet të nënshkruani kontratën mbi kushtet e përdorimit të platformës Smart Invest në çdo degë BKT;
 3. Kur të hyni në kanalet digjitale bankare BKT Smart / Dega Internet do të shihni Menu-në Smart Invest;
 4. Mund të zgjidhni Investo për të shtuar para dhe më pas mund të filloni të tregtoni;
 5. Ju sugjerojmë se para se të filloni të investoni në Smart Invest të filloni të përdorni llogarinë e simulimit – Registrohu Smart Invest Demo
 6. Mund të shtoni dhe para vetëm në monedhën EUR. Ju duhet të hapni një llogari në EUR, mund të hapni një llogari në EUR përmes kanaleve digjitale ose në degë;

NUK JAM KLIENT NË BKT

 1. Ju duhet të shkoni në çdo degë të BKT me ID-në tuaj të vlefshme për t'u bërë klient i BKT-së dhe duhet të keni akses në kanalet digjitale bankare;
 2. Ju duhet të nënshkruani kontratën mbi kushtet e përdorimit të platformës Smart Invest në çdo degë BKT;
 3. Ju duhet të regjistroheni në BKT Smart iOS , BKT Smart Android ose E-Banking:
 4. Kur të hyni në kanalet digjitale bankare BKT Smart / Dega Internet do të shihni Menu-në Smart Invest;
 5. Mund të zgjidhni Investo për të shtuar para dhe më pas mund të filloni të tregtoni;
 6. Ju sugjerojmë se para se të filloni të investoni në Smart Invest të filloni të përdorni llogarinë e simulimit – Registrohu Smart Invest Demo
 7. Mund të shtoni dhe para vetëm në monedhën EUR. Ju duhet të hapni një llogari në EUR, mund të hapni një llogari në EUR përmes kanaleve digjitale ose në degë;
  1. Klikoni këtu për të mësuar se si të hapni një llogari në EUR përmes Dega Internet
  2. Klikoni këtu për të mësuar se si të hapni një llogari në EUR nëpërmjet BKT Smart iOS ose BKT Smart Android