Home Equity

Përshkrimi i produktit

Dëshironi të filloni një karrierë të suksesshme?! Për të gjithë të vetë-punësuarit profesionist (doktorët, gjykatësit, inxhinierët, etj) BKT ju ofron kredinë Home Equity, kredi e cila mund te përdoret për çdo qëllim. Apliko tani për të gjeneruar të ardhura të larta në të ardhmen!

Shëndeti është gjëja më e shtrenjtë në jetën e secilit prej nesh; pa të çdo gjë tjetër nuk ka vlerë. BKT përpiqet t'ju lehtësojë në pagesa të faturave të dentistit, vizitat pranë okulistit, konsultime, trajtime spitali etj.

Dëshironi ndihmë financiare për studime? BKT ju ndihmon nëpërmjet financimit që të diplomoheni në Universitete të Shqipërisë apo jashtë vendit. Një investim tani për të siguruar të ardhmen tuaj!

... gjithashtu për çdo nevojë tjetër personale, mobilim, pushime, BKT ju vjen në ndihmë me kredinë Home Equity me financim deri ne 100%.

Afatet dhe Kushtet e kredisë  
 

Monedha

Lekë

 

Shuma maksimale e kredisë

Deri në 6,000,000 Lekë

Afati i kredisë

Deri në 10 vjet

Norma e interesit fillon nga

Fillon nga Bono Thesari 1 vjeçare+ 3.5% ( jo më pak se 5.8%)

Komisioni i disbursimit

Fillon nga 1%

Mbulimi i kredisë

Si garanci kërkohet bllokimi i një pasurie të paluajtshme.

Për informacione të mëtejshme klikoni më poshtë në Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor 

Ju lutem shkarkoni  dokumentacionin përkatës për Kredinë Home Equity

Ju lutem shkarkoni Fletën e standardizuar të informacionit parakontraktor