Blog

Përzgjidh Temën
Ju do të lexoni këndvështrime të ndryshme mbi veprimtari të përditshme, por nuk është shprehur opinioni i bankës. Ҫdonjëri nga ju që është i apasionuar pas shkrimeve dhe shfaq interesa të veçanta mbi tema të caktuara bankare apo ekonomike është i ftuar të na dërgojë artikullin. Ju keni mundësinë të nisni hapat e parë të një karriere si blogger, apo ta zhvilloni më tej duke na dërguar shkrime të cilat na tregojnë se si mund të përmirësojmë përditshmërinë tonë financiare. Dërgo artikullin / artikujt tuaj në adresën: beblogger@bkt.com.al. Për më shumë:http://bit.ly/2ZU7Q2b
Ndikimi i rënies së euros në ekonominë shqiptare.
Rënia e euros në raport me lekun ka qenë një ndër temat më të diskutuara kohët e fundit në Shqipëri.
Të marrësh një kredi hipotekore apo të jetosh me qira?
Vendimi për gjetjen e një banese për të jetuar është një ndër vendimet më të rëndësishme që duhet të bëjë çdo familje.
Banka digjitale dhe ndikimi i saj në rritjen e përfshirjes financiare
Industria e shërbimeve financiare po pëson ndryshime teknologjike falë produkteve të reja financiare të ofruara online si nga institucionet bankare dhe ato jo bankare.
Banka digjitale dhe ndikimi i saj në rritjen e përfshirjes financiare
Shekulli XXI shënoi epokën digjitale në historinë njerëzore. Qenia njerëzore u prezantua me internetin dhe me të gjitha benefitet dhe pasojat që ai ofron.
Si duhet t'i mësojnë prindërit fëmijët e tyre rreth përdorimit të parasë?
Sot diskutohet rreth nivelit të njohurive të fëmijëve në krahasim me të kaluarën për paratë dhe buxhetin e familjes. A mendoni se fëmijët e epokës digjitale janë shumë më të ditur?
PO TANI ÇFARË TË BËJ!
​Thonë shpesh që fati është i shkruar! Në këtë pikë qasjet dhe pikëpamjet janë të ndryshme por një gjë i bashkon, fati përgjithësisht i atribuohet ngjarjeve që ndodhin apo që mund të ndodhin.
Terapia falas ndaj COVID-19?!
Ka disa lajme të mira në lidhje me vaksinën kundër Covid 19, por është e qartë se nuk do të ketë zgjidhje për një periudhë afatshkurtër.
Menaxhimi i të ardhurave financiare
Njeriu në zotërimin e vet të qenies së tij, një nga armët dhe mbështetjet më të forta, në udhën e gjatë e të vrullshme, ka konsideruar dhe vlerëson marrëdhënien financiare me vetveten, me të tjerët, me grupet shoqërore dhe me institucione financiare.
Financat Personale!
Vetëm disa muaj më parë novelisti anglez John Lanchester në librin e tij kritik të sistemit financiar, në tërësi shkruan se në këto dy vitet e fundit ka vazhduar një përpjekje në kërkim të shkaktarëve të krizës financiare globale.
A është mjaftueshëm i sigurt përdorimi i e-banking / mobile banking apo është shumë riskoz?
A është mjaftueshëm i sigurt përdorimi i e-banking / mobile banking apo është shumë riskoz?
Si na ndihmon bankingu digjital për t’u mbrojtur nga Korona Virus-COVID-19?
COVID-19 ose korona virus siç është i njohur gjerësisht është një nga temat më të përfolura të momentit.
Menaxhimi i parasë në çift
Paraja nuk mund të blejë lumturinë por duke patur para kemi me pak dhimbje koke për të ardhmen tonë!
Të blej një makinë të re apo të përdorur?
Në rastin kur mendojmë për blerjen e një makinë shpesh herë jemi në dilemën duhet të blejë një makinë të re apo të përdorur?
Si të kurseni para gjatë rinovimit të shtëpisë?
Jeni duke planifikuar të rinovoni shtëpinë sepse keni disa vite dhe orenditë jane vjetëruar, apo tualeti juaj i pikon komshiut dhe gjithçka është tepër emergjente atëherë mbani parasysh disa pika për të mos shpenzuar vlera të papërshtatshme për xhepin tuaj.
Sa Kursimtarë Jemi?
Mënyrat më të mira të kursejmë edhe pse me një buxhet të vogël | Gabimet që duhet të shmangim kur duam të kursejmë
Mbrojtja Konsumatore përmes Edukimit Financiar
Në shekullin XXI, të qenurit i edukuar financiarisht përbën një domosdoshmëri për këdo duke patur parasysh zhvillimet e vrullshme dhe dinamike që solli ky shekull si në fushat e ekonomisë dhe bankingut po ashtu edhe në fushën e teknologjisë.
Të blesh një shtëpi në 2019 nuk është aq e vështirë!
Një titull mjaft kompromentues apo jo? Një titull që nuk besohet me shikim të parë, por nëqoftëse rrini me mua deri në fund të këtij artikulli do t'ua shpjegoj si mund të arrini të bleni një shtëpi shumë thjeshtë.
7 Pyetjet e nevojshme që duhet të bëjmë para se të blejmë një shtëpi
Blerja e një shtëpie në Shqipëri, por edhe në shumë vende të tjera të botës është një ndër investimet ose vetë investimi më i madh që një njeri apo një familje mund të bëjë gjatë gjithë jetës.