Moti
  • Tiranë
    27/8
  • Durrës
    26/12
  • Shkodër
    23/8
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

125.80

 

126.50

  USD/LEK

106.00

108.00
  GBP/LEK 138.40

143.30

  CHF/LEK

109.00

112.80

     TL/LEK

10.184

 23.424

  CAD/LEK

 81.30

 84.15

  AUD/LEK

 76.30

 79.00

  EUR/USD 1.1590

1.1993