Moti
  • Tiranë
    31/16
  • Durrës
    27/19
  • Shkodër
    28/16
Të reja mbi BKT

Tiranë, Shqipëri (05 Prill, 2018) – Banka Kombëtare Tregtare (BKT), iu bashk...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

126.70

 

127.30

  USD/LEK

107.10

108.90

  GBP/LEK

143.20

147.70

  CHF/LEK

106.40

109.75

     TL/LEK

 23.71

 24.44
  CAD/LEK

 82.50

 85.10

  AUD/LEK

 79.75

 82.25

  EUR/USD

1.1583

1.1941