Moti
  • Tiranë
    22/11
  • Durrës
    20/14
  • Shkodër
    17/11
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT për të njëmbëdhjetën here rradhazi...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje
  Shitje
  EUR / LEK    

122.40

 

123.00

  USD / LEK

110.60

112.60

  GBP / LEK

140.90

145.60

  CHF / LEK

111.00

114.70

     TL / LEK

  18.52

  20.33

  CAD / LEK

  82.80

  85.60

  AUD / LEK

  74.35

  76.90

  EUR / USD

1.0821

1.1180