Moti
  • Tiranë
    16/2
  • Durrës
    16/7
  • Shkodër
    9/3
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

123.90

 

124.60

  USD/LEK

108.30

110.30
  GBP/LEK

138.60

143.45

  CHF/LEK

108.00

111.80

     TL/LEK

  19.17

  21.93

  CAD/LEK

  81.10

  83.95

  AUD/LEK

  77.10

  79.85

  EUR/USD

1.1172

1.1561