Moti
  • Tiranë
    36/23
  • Durrës
    31/26
  • Shkodër
    34/22
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT për të njëmbëdhjetën here rradhazi...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

120.80

 

121.60

  USD/LEK

108.85

109.95

  GBP/LEK

131.10

133.40

  CHF/LEK

110.80

112.75

     TL/LEK

  18.04

  20.28

  CAD/LEK

  81.35

  82.80

  AUD/LEK

  73.50

  74.80

  EUR/USD

1.1022

1.1133