Moti
  • Tiranë
    23/14
  • Durrës
    22/16
  • Shkodër
    22/14
Të reja mbi BKT

Banka Kombetare Tregtare, informon klientët e saj, individ dhe përfaqësuesit ligjo...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

121.80

 

122.60

  USD/LEK

108.60

110.80

  GBP/LEK

136.15

141.45

  CHF/LEK

107.00

111.20

     TL/LEK

  16.78

  19.27

  CAD/LEK

  79.80

  82.95

  AUD/LEK

  74.05

  77.00

  EUR/USD

1.0936

1.1360