Moti
  • Tiranë
    18/11
  • Durrës
    17/12
  • Shkodër
    15/8
Të reja mbi BKT

Tiranë, Shqipëri (24 Janar, 2018) – Banka Kombëtare Tregtare (BKT), u rendit...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

130.80

 

131.40

  USD/LEK

105.90

107.70

  GBP/LEK

146.15

150.75

  CHF/LEK

110.30

113.75
     TL/LEK

 26.83

 27.66
  CAD/LEK

 80.35

 82.90

  AUD/LEK

 81.25

 83.80

  EUR/USD

1.2087

1.2460