Moti
  • Tiranë
    33/20
  • Durrës
    30/23
  • Shkodër
    31/19
Të reja mbi BKT

Tiranë, Shqipëri (05 Prill, 2018) – Banka Kombëtare Tregtare (BKT), iu bashk...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

125.75

 

126.65

  USD/LEK

108.95

110.25

  GBP/LEK

142.25

145.00

  CHF/LEK

108.80

110.95

     TL/LEK

 22.84

 23.27
  CAD/LEK

 81.45

 83.05

  AUD/LEK

 79.80

 81.35

  EUR/USD

1.1448

1.1574