Moti
  • Tiranë
    16/1
  • Durrës
    16/5
  • Shkodër
    14/3
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

124.10

 

124.80

  USD/LEK

109.50

111.50

  GBP/LEK

139.20

144.05

  CHF/LEK

107.95

111.75

     TL/LEK

  19.54

  22.36

  CAD/LEK

  81.80

  84.70

  AUD/LEK

  77.25

  80.00

  EUR/USD

1.1072

1.1457