Moti
  • Tiranë
    16/6
  • Durrës
    16/9
  • Shkodër
    12/5
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

124.20

 

124.90

  USD/LEK

108.30

110.30
  GBP/LEK

138.00

142.85

  CHF/LEK

107.20

111.00

     TL/LEK

  19.19

  21.95

  CAD/LEK

  81.75

  84.65

  AUD/LEK

  78.50

  81.25

  EUR/USD

1.1204

1.1594