Moti
  • Tiranë
    31/17
  • Durrës
    27/18
  • Shkodër
    28/16
Të reja mbi BKT

Tiranë, Shqipëri (05 Prill, 2018) – Banka Kombëtare Tregtare (BKT), iu bashk...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

128.70

 

129.30

  USD/LEK

106.45

107.35

  GBP/LEK

147.45

149.50

  CHF/LEK

107.05

108.55
     TL/LEK

 26.07

 26.43
  CAD/LEK

 82.30

 83.50

  AUD/LEK

 79.95

 81.10

  EUR/USD

1.2017

1.2114