Moti
  • Tiranë
    24/10
  • Durrës
    22/12
  • Shkodër
    20/8
Të reja mbi BKT

Banka Kombetare Tregtare, informon klientët e saj, individ dhe përfaqësuesit ligjor të shoqërive ...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

124.80

 

125.60

  USD/LEK

109.05

111.35

  GBP/LEK

142.75

148.35

  CHF/LEK

108.45

112.70

     TL/LEK

  18.82

  21.61

  CAD/LEK

  81.15

  84.30

  AUD/LEK

  76.70

  79.70

  EUR/USD

1.1146

1.1577