Moti
  • Tiranë
    12/-1
  • Durrës
    12/3
  • Shkodër
    10/1
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

123.40

 

124.10

  USD/LEK

108.20

109.20
  GBP/LEK

136.00

138.15

  CHF/LEK

109.20

110.90

     TL/LEK

  19.22

  21.57

  CAD/LEK

  80.50

  81.80

  AUD/LEK

  77.75

  79.00

  EUR/USD

1.1335

1.1438