Moti
  • Tiranë
    32/21
  • Durrës
    30/23
  • Shkodër
    32/19
Të reja mbi BKT

JCR Eurasia Rating rivlerëson BKT me AAA (Alb) për të dhjetën herë radha...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

125.50

 

126.20

  USD/LEK

107.50

108.50

  GBP/LEK 139.45 141.65
  CHF/LEK

107.25

109.00
     TL/LEK

 22.28

 22.63

  CAD/LEK

 80.80

 82.10

  AUD/LEK

 78.90

 80.20

  EUR/USD

1.1602

1.1707