Moti
  • Tiranë
    23/6
  • Durrës
    20/10
  • Shkodër
    22/9
Të reja mbi BKT

Banka Kombetare Tregtare, informon klientët e saj, individ dhe përfaqësuesit ligjo...

Mbi BKT
  Kursi i Këmbimit   Blerje   Shitje
  EUR/LEK    

123.20

 

124.20

  USD/LEK

108.65

111.35

  GBP/LEK

139.90

146.50

  CHF/LEK

106.15

112.20

     TL/LEK

  17.65

  20.43

  CAD/LEK

  80.35

  84.15

  AUD/LEK

  76.95

  80.60

  EUR/USD

1.1099

1.1508