2 GB

Shërbimi i rimbushjes së numrave të operatorit ALBtelecom, mund të performohet në Degën “Internet”, në BKT Smart si dhe në çdo ATM të BKT-së.

Në degën “Internet” “BKT Smart” – aplikacionin e zgjuar bankar

Nëse jeni rregjistruar dhe përdorues të BKT Dega “Internet” ose BKT Smart, nga menuja Pagesat / Rimbushje Celulari, duke vendosur numrin e celularit që kërkoni të rimbushni, ju mund të kryeni transaksione sipas shumës që keni përzgjedhur.

“ATM”

Nëse vendosni kartën në ATM, nga menuja Shërbime / RimbushjeCelulari, duke shtypur numrin e celularit që kërkoni të rimbushni, ju mund të kryeni transaksionin me një nga shumat që ju shfaqen në ekranin e ATM-së.

Fushatat e mëparshme