Na Kontakto

Na Kontakto

Numri i telefonit +355 (0) 4 22 66 288

Adresa e zyrave qendrore: Bulevardi "Zhan d'Ark", Tiranë, Shqipëri

adresa e e-mail: info@bkt.com.al