Na Kontakto

Na Kontakto

Banka Kombëtare Tregtare

Adresa e zyrave qendrore: Rruga e Vilave, Lundër 1, 1045, Tiranë, Shqipëri

Numri i telefonit +355 (0) 4 22 66 288

SWIFT Code: NCBAALTX

Adresa e e-mail: info@bkt.com.al