Transaksione Këmbimi

Transaksione Këmbimi

Kryeni blerje dhe shitje të monedhave vendase e të huaja në BKT me kurse tepër të favorshme këmbimi.

Merrni çmimet më konkurruese në treg për blerje/shitjet në monedhë të huaj ndaj Lekut. Për US$/LEK, EUR/LEK, GBP/LEK, CHF/LEK, CAD/LEK, AUD/LEK ose konvertime midis dy monedhave të huaja.

Ju mund t’i kryeni këmbimet valutore dhe të informoheni mbi kurset e këmbimit në çdo degë dhe kanal tonin, por ne do t’ju sugjeronim si mënyrën më të zgjuar, më të shpejt dhe 24/7 kudo ku ju ndodheni kanalet e mëposhtme:

Më poshtë do të gjeni video udhëzuese se si të kryeni këmbime valutore online.

Si të marrësh kurs këmbimi preferencial në BKT Smart?Si të kryeni këmbime valutore nga BKT Smart?Si të shikoni kursin e këmbimit pa qenë klient i BKT-së në Smart BanKomaT?