Investo

Si të Hapni një Depozitë
Si të Hapni një Depozitë
Depozita me afat
Depozita me afat
Janë tipet klasike të depozitave
Depozita Elastike
Depozita Elastike
Ju përzgjidhni afatin e maturimit që dëshironi.
Depozita Rekord
Depozita Rekord
Nëse kërkoni një investim të sigurt në kohë dhe në interesa, atëherë për ju është depozita
Depozita Matrushka
Depozita Matrushka
Dëshironi të investoni duke përfituar interesa në rritje, por që të keni edhe fleksibilitet tërheqje pa humbur interesat e përfituara atëherë zgjidhja më e mirë është Depozita Matrushka.
Depozita Step Up
Depozita Step Up
Depozita "Fëmija im"
Depozita "Fëmija im"
Në BKT kursimet për fëmijët tuaj fitojnë vlerë çdo ditë.
Bono Thesari & Obligacione
Bono Thesari & Obligacione
Bonot e Thesarit dhe obligacionet janë instrumente te indeksuara.
Këmbimi valutor
Këmbimi valutor
Ju mund të kryeni blerje dhe shitje të monedhave të huaja në BKT me kurse tepër të favorshme këmbimi.
Buletini i Normave të Interesit
Buletini i Normave të Interesit