Veprime Ditore

Llogari rrjedhëse
Llogari rrjedhëse
Llogari Kursimi
Llogari Kursimi
Rrisni çdo ditë vlerën e kursimeve tuaja me BKT, për të arritur qëllimet tuaja më shpejt!
Llogari Studenti
Llogari Studenti
Një llogari që rrugëton me ju.
Llogari Bazike
Llogari Bazike
Llogari Pensioni
Llogari Pensioni
Një llogari me përdorim të përditshëm për të menaxhuar pensionin tuaj!
Shërbimi i pagave
Shërbimi i pagave
Llogaritë e pagës në BKT ofrojnë një fushë të gjerë shërbimesh dhe akses tepër fleksibël në të ardhurat e pagamarrësit.
SmartPay
SmartPay
Karta Krediti Prima
Karta Krediti Prima
BKT Prima karta e mundesive eXtra!
Karta e Debitit BanKomaT
Karta e Debitit BanKomaT
Karta e Debitit / Debit Card
Transaksione Këmbimi
Transaksione Këmbimi
Kryeni blerje dhe shitje të monedhave vendase e të huaja në BKT me kurse tepër të favorshme këmbimi.
Transferta Parash
Transferta Parash
Pagesa
Pagesa
Nuk ka nevojë të mbani mend datën të dhënat, shumën, apo numrin e llogarisë, i mbajmë mend ne të gjitha detajet.
Paketa ekonomike
Paketa ekonomike
Këto paketa gjithëpërfshirëse ofrojnë një gamë të gjerë përfitimesh dhe shërbimesh unike, si edhe akses të vazhdueshëm në shërbimet më të avancuara dhe të sigurta të Bankës.
Kasetat e Sigurisë
Kasetat e Sigurisë
Banka Kombëtare Tregtare tashmë ofron për ju mundësinë e ruajtjes së sendeve me vlerë brenda një kasete sigurie, e vendosur në ambientet e brendshme të Bankës. Besimi juaj për të ruajtur sende të çmuara në BKT përkthehet në vendosjen e standarteve të larta të sigurisë nga ana jonë.

Dega Internet
Dega Internet
BKT Dega Internet është në shërbimin tuaj 24 orë. Ti mund të kryesh shumë lehtë çdo transaksion  bankar kudo, të duhet vetëm një kompjuter.
Contact Center
Contact Center
ATM - Smart BanKomaT
ATM - Smart BanKomaT
Në ATM-të e BKT-së ju mund të përdorni çdo kartë e cila ka logon e VISA ose MasterCard pavarsisht nga banka e cila e ka lëshuar këtë kartë.
BKT Smart
BKT Smart
BKT ofron tashmë shërbimin “Njoftime në BKT Smart” për të gjithë përdoruesit e aplikacionit për veprimet që kryhen sipas kategorive të mëposhtëme:
Pension Vullnetar Privat
Pension Vullnetar Privat
Pagesa Sigurimesh
Pagesa Sigurimesh
Broker në Sigurime
Broker në Sigurime
“Banka Kombëtare Tregtare” është liçensuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare në 27.12.2016 për të ushtruar veprimtarinë e ndërmjetesimit në sigurime.
Përditëso të dhënat personale
Përditëso të dhënat personale
Ju mund të përditësoni të dhënat tuaja personale duke vizituar degën më të afërt të BKT me anë të mjetit tuaj të vlefshëm të identifikimit: Pasaport ose kartë identiteti ID
Aktivitete Promocionale
Aktivitete Promocionale
Autorizuar nga Ministria e Fiancave me autorizimin nr. 4885 prot, dt. 21/11/2018, Banka Kombëtare Tregtare Sh. A. vjen me një promocion që synon nxitjen e përdorimit të Kartave të Kreditit Prima dhe Debit BanKomaT.
Bankingu në shtëpi
Bankingu në shtëpi