Llogari Studenti

Llogari studenti

Një llogari që rrugëton me ju.

Përfitoni tani shërbimet që ofrohen falas për studentët nëse je nën 23 vjeç.

Për të gjithë studentët të cilët ndjekin studimet universitare, BKT ofron mundësinë e hapjes së llogarisë së Studentit me përfitimet e mëposhtme:

 • Llogari të veçantë pa komision
 • Kartë debiti pa komision
 • Dega internet 24x7 pa komision
 • Akses në BKT Smart 24x7 pa komision
 • Njoftime në BKT Smart pa komision
 • Llogari kursimi pa komision
 • Depozita me afate të ndryshme
 • Kredi me kushte preferenciale
 • Pagesa automatike të faturave tuaja pa komision
 • Urdhër pagesa periodike pa komision     

Kjo llogari kategorizohet si Llogari studenti vetëm kur studenti paraqet:

 1. Kartën e Studentit

​ose

       2. Një dokument që vërteton ndjekjen e studimeve

Gjithashtu, nëpërmjet Degës Internet mund të kryeni në çdo moment pagesat e tarifave të shkollës për Universitetet Publike  me 0 lekë komision.

Statusi i studentit përfitohet deri në moshën 23 vjeç”