VLERËSIME NGA FINANCE CENTRAL EUROPE PËR VITIN 2020
Paguaj Tatimet
nga BKT Smart Business
duke skanuar Bar Code
Karta e Debitit për Biznësin lehtësi dhe thjeshtësi për pagesat tuaja
PROTOKOLLI I VERDHË I MASAVE HIGJENO-SANITARE COVID-19 PËR INSTITUCIONET FINANCIARE
01
VLERËSIME
02
BKT Smart
03
Shërbimet e Pagave
04
Karta e Debitit
05
Shërbimet POS
06
PROTOKOLLI I VERDHË
Shuma
0.0
SHUMA
PERIUDHA
Muaj
KËSTI
KËSTI MUJOR
0
PAGESA TOTALE
0
INTERESI (%)
0
INTERESI (%)
0
PERIUDHA (Muaj)
0
SHUMA
PERIUDHA
Dite
NORMA E INTERESIT (%)
0
SHUMA TOTALE
0
!
01
auto loan offers
Prima Business Card
Prima Business Card Një mundësi më shumë për biznesin tuaj
Prima Business Card Një mundësi më shumë për biznesin tuaj
02
auto loan offers
Shërbimet POS
Shërbimet POS
Çfarë bën një terminal i POS?