Transferta Parash

Transferta Parash

BKT ofron mundësinë e kryerjes së transfertave brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Ju mund të transferoni para nga llogaria juaj bankare në të gjitha monedhat e pranuara prej BKT (ALL, EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD). Realizimi i transfertave mund të kryhet nëpërmjet kanaleve të ndryshme, në të gjithë rrjetin e degëve të BKT-së dhe në çdo kohë nëpërmjet kanaleve tona onlinë, platforma “Dega Internet” dhe aplikacionit tonë më të zgjuar BKT Smart.

Gjithashtu, BKT ofron transferta ndërkombëtare të shpejta parash nëpërmjet partnerëve UPT-Universal Payment Transfers dhe MoneyGram në secilën degë të BKT.

Për më shumë informacion mbi komisionet e transfertave, referojuni dokumentit Kushtet e Punës Individë