Karta Krediti Prima

Karta Krediti Prima

BKT Prima  karta e mundesive eXtra!

Në një botë ku ndërveprimi nuk ka më kufi të prekshëm dhe ndryshime oraresh Karta e Kreditit është një mjet i shkëlqyer financiar.

BKT ju aprovon një limit kredie në kartën tuaj për të patur më tepër fleksibiletet dhe lehtësi në pagesa:

  • Duke blerë produkte apo sherbime fizikisht ne dyqane
  • Duke kryer veprime ne internet
  • Duke tërhequr para nga limiti i kartes.
Këtu mund të aplikoni për kartë krediti BKT Prima