Bli Online 3 këste me 0% interes

Kartat e kreditit BKT Prima surprizojnë gjithmonë!

Tashmë blerjet e kryera online mund të ndahen lehtësisht në 3 këste me 0% interes. Të vlefshme për ndarje do të quhen transaksionet e kryera në POS-et virtual të bankave të tjera.

Duke hyrë në Degën “Internet” ose BKT Smart ju mund të zgjidhni oferten “Bli online” dhe te vijoni me tej.

Udhëzim për ndarjen me këste:

Të gjitha këto veprime duhet të jenë autorizuar më parë nga tregtari ku jane kryer.

Ndarja me këste mund të bëhet duke ndjekur hapat si mëposhtë:

  1. Hyni në Degen “Internet”/BKT Smart
  2. Zgjidhni menunë:  Kartat e Kreditit
  3. Zgjidhni nën-menunë:  Ndaje me Këste
  4. Zgjidhni ofertën
  5. Zgjidhni veprimin që do të ndani me këste dhe klikoni vazhdo
  6. Verifikoni informacionin dhe përfundoni.

Fushatat e mëparshme

Bli Online 3 këste me 0% interes
Tashmë blerjet e kryera online mund të ndahen lehtësisht në 3 këste me 0% interes. Të vlefshme për ndarje do të quhen transaksionet e kryera në POS-et...
eXtra Bonus dhe 2-3 këste me 0% interes
Transaksionet e kryera me kartat e kreditit Prima në tregtarët e pajisur me POS të BKT ju japin 0.1% eXtra Bonus të vlefshme për t’u shpenzuar më tej ...
Paguaj detyrimin e kartës së kreditit në ATM
Shkurtoni mjaftueshëm kohë dhe shmangni rradhën e gjatë duke paguar kartën në çdo ATM të BKT. Mjafton të futni njerën nga kartat në ATM dhe të ndiqni ...