TË TJERA

Bli Online 3 këste me 0% interes

Kartat e kreditit BKT Prima surprizojnë gjithmonë!

Tashmë blerjet e kryera online mund të ndahen lehtësisht në 3 këste me 0% interes. Të vlefshme për ndarje do të quhen transaksionet e kryera në POS-et virtual të bankave të tjera.

Duke hyrë në Degën “Internet” ose BKT Smart ju mund të zgjidhni oferten “Bli online” dhe te vijoni me tej.

Udhëzim për ndarjen me këste:

Të gjitha këto veprime duhet të jenë autorizuar më parë nga tregtari ku jane kryer.

Ndarja me këste mund të bëhet duke ndjekur hapat si mëposhtë:

  1. Hyni në Degen “Internet”/BKT Smart
  2. Zgjidhni menunë:  Kartat e Kreditit
  3. Zgjidhni nën-menunë:  Ndaje me Këste
  4. Zgjidhni ofertën
  5. Zgjidhni veprimin që do të ndani me këste dhe klikoni vazhdo
  6. Verifikoni informacionin dhe përfundoni.

Fushatat e mëparshme

Fito biletë për UNUM festival me BanKomaT dhe Prima mastercard®!
10 kartëmbajtësit e BanKomaT dhe Prima mastercard® të cilët kryejnë numrin më të lartë të transaksioneve contactless në POS-et e BKT-së do të fitojnë ...
eXtra Bonus ALBtelecom!
Fito 5% eXtra Bonus në ALBtelecom!...
Paguaj dhe merr shpërblime!
Të çlodhesh është puna më e rëndësishme këtë verë!...