Interesat më të larta për depozitat në çdo monedhë!


Deri në


LEK

7.2 %

 

USD

5.85%

 

EUR

4%

 
Këto norma i referohen depozitës Matrushka. 


Mësohu të kesh më shumë interesa, më shumë fitim, më shumë fleksibilitet, më shumë mundësi zgjedhjeje me depozitat e BKT.
 


Zgjidh depozitën që të përshtatet më shumë duke shfletuar dokumentin në vijim 
Buletini i Normave të Interesit
 

Fushatat e mëparshme