TË TJERA

Komisioni vjetor si Bonus

Si ta përfitoni:
Duke shpenzuar gjatë nje viti me kartat Prima Standard minimumi 400,000 ALL dhe ato Gold 600,000 ALL atëhere do të fitoni komisionin vjetor të kartës si Bonus.

Informacion shtesë:
Të gjithë Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold  të lëshuara nga BKT janë të vlefshme.
Bonusi do të kalojë në muajin kur karta është hapur më parë por pas nje viti.
Shuma e bonusit të kaluar është 1,500 ALL për klientët e Prima Standard dhe 3,000 për klientët Prima Gold.

Kohëzgjatja:
Momentalisht e vlefshme.

Fushatat e mëparshme

Fito biletë për UNUM festival me BanKomaT dhe Prima mastercard®!
10 kartëmbajtësit e BanKomaT dhe Prima mastercard® të cilët kryejnë numrin më të lartë të transaksioneve contactless në POS-et e BKT-së do të fitojnë ...
eXtra Bonus ALBtelecom!
Fito 5% eXtra Bonus në ALBtelecom!...
Paguaj dhe merr shpërblime!
Të çlodhesh është puna më e rëndësishme këtë verë!...