TË TJERA

Paguaj detyrimin e kartës së kreditit në ATM

Shkurtoni mjaftueshëm kohë dhe shmangni rradhën e gjatë duke paguar kartën në çdo ATM të BKT. Mjafton të futni njerën nga kartat në ATM dhe të ndiqni hapat e thjeshta.
Llogaria e prekur është llogaria rrjedhëse.
Është e vlefshme vetëm për kartën tuaj.
Autorizimi i transaksionit eshte i menjehershem.

Fushatat e mëparshme

eXtra Bonus ALBtelecom!
Fito 5% eXtra Bonus në ALBtelecom!...
Paguaj dhe merr shpërblime!
Të çlodhesh është puna më e rëndësishme këtë verë!...
Bli Online 3 këste me 0% interes
Tashmë blerjet e kryera online mund të ndahen lehtësisht në 3 këste me 0% interes. Të vlefshme për ndarje do të quhen transaksionet e kryera në POS-et...