TË TJERA

Paguaj dhe merr shpërblime!

Të çlodhesh është puna më e rëndësishme këtë verë!

Çdo mbajtës i kartës Mastercard® që bën të paktën 10 ose më shumë blerje në vlerën kumulative minimale prej 20,000.00 LEKË në muaj, me Mastercard-in e tij/saj, behët pjesë e fushatës dhe merr mbrapsht 600.00 LEKË (maksimale për person, për muaj). Fushata promocionale zhvillohet përgjatë 3 periudhave si në vijim:

  • Periudha e parë – nga 01/08/2021 deri më 30/08/2021.
  • Periudha e dytë – nga 01/09/2021 deri më 30/09/2021.
  • Periudha e tretë – nga 01/10/2021 deri më 31/10/2021.

Mbajtësit e kartës që plotësojnë kërkesat e fushatës do të marrin kthim parash.
Transaksionet e kryera Reverse/ Canceled do të përjashtohen.

Lexo Kushtet e plota të fushatës 

Fushatat e mëparshme

Fito biletë për UNUM festival me BanKomaT dhe Prima mastercard®!
10 kartëmbajtësit e BanKomaT dhe Prima mastercard® të cilët kryejnë numrin më të lartë të transaksioneve contactless në POS-et e BKT-së do të fitojnë ...
eXtra Bonus ALBtelecom!
Fito 5% eXtra Bonus në ALBtelecom!...
Paguaj dhe merr shpërblime!
Të çlodhesh është puna më e rëndësishme këtë verë!...