Preciosa

Si të përfitoni:
Duke kryer pagesa me kartat e kreditit BKT Prima në POS-et e BKT ju përfitoni bonusin përkatës.

Informacion shtesë:
Të gjithë Kartat e Kreditit MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic dhe Visa Gold  të lëshuara nga BKT janë të vlefshme.
Bonusi llogaritet mbi vlerën e faturës dhe automatikisht pasqyrohet në kartë.
Bonusi mund të përfitohet vetëm me pagesat e plota.
Gjithashtu ju mund të shfrytëzoni mundësine e pagesës deri në 6 këste me 0% interes ( në ketë rast bonusi nuk përfitohet).

Kohëzgjatja:
Momentalisht e vlefshme.

Fushatat e mëparshme

MaxOptika
2-6 këste me 0% interes...
Optika 1
2-12 këste me 0% interes...
Aquamarine
2-3 këste me 0% interes, 3% eXtra Bonus...